Gå til innhold

Betydelige strømbesparelser for Moelv Næringspark

Galopperende strømkostnader er en økende bekymring for store deler av norsk næringsliv. Med styrt belysning fra Prolux har Moelv Næringspark redusert energibruken til belysning med hele 85 prosent.

De høye strømkostnadene i Norge rammer store deler av næringslivet. Spesielt stort er strømsjokket for energiintensive industribedrifter, næringsbygg, treningssentre og haller, men også hoteller og restauranter er i ferd med å møte en annerledes hverdag.

Er dette den nye normalen?

Prognosene er usikre, og styres i stor grad av temperaturene og gassprisene i Europa. Det som imidlertid er sikkert er at næringslivet må regne med høye strømpriser i overskuelig fremtid. Gudbrandsdal Energi har nylig utarbeidet en strømprognose basert på hva markedet selv tror på. Om vi skal legge dette til grunn kan vi forvente gjennomsnittlige månedspriser på rundt 5 kroner kilowattimen for januar og februar. Andre prognoser tegner et langt alvorligere fremtidsbilde. Volue Insight, for eksempel, har uttalt at det ikke lenger er utenkelig med strømpriser opp mot 20 kroner kilowattimen i perioder. 

På toppen av dette kommer RoHS- og SLR-regelverket, og nye krav til effektiv og klimavennlig belysning. Dette omfatter blant annet utfasing av armaturer med lysstoffrør, som i dag er vanlig i mange bedrifter. 

Behov for aktivitets- og tidsstyrt belysning

Moelv Næringspark har en bygningsmasse på 18 000 kvadratmeter fordelt på ni bygg og haller. Med leietakere som spenner fra mekaniske montasjebedrifter og lakkeringsvirksomheter, til gründerbedrifter og kommunale virksomheter, er det ulike belysningsbehov i de ulike arealene. Mens lyset i kontorlokalene bør være individuelt tilpasset for å skape trivsel og gode arbeidsforhold, er det gjerne fargegjengivelse og sikkerhetskrav til ulike arbeidsoperasjoner som gjør seg gjeldende i produksjonshallene.  

Fellesarealer som garderober kan stå for en betydelig del av strømregningen. Disse arealene står ubrukt store deler av dagen, og har følgelig kun behov for belysning den tiden de brukes. Dette var også situasjonen i Moelv Næringspark. De ansatte brukte garderobene når de kom og gikk for dagen, mens lyset stort sett stod på hele arbeidsdagen. Etter å ha fått presentert et energiregnestykke fra Prolux besluttet næringsparken å ta grep. De gamle armaturene skulle erstattes med energieffektive og trådløst styrte LED-lysarmaturer. 

En smart belysningsløsning for hele næringsparken

Prolux jobber systematisk med å løse næringslivets energiutfordringer, og det første steget i alle nye samarbeid er en befaring. Her estimerer vi dagens energiforbruk, og kartlegger hva slags belysning som kreves for å tilfredsstille krav til arbeidsoperasjoner, HMS, trivsel og andre forhold. Det blir også gitt et estimat på hva et nytt belysningsanlegg vil medføre i investeringer og besparelser. Her tilbyr Prolux leasing som et alternativ til direkte investering. Dette kan kombineres med en tjenesteavtale, slik at du slipper all håndtering og overvåking av lysanlegget.

I Moelv Næringspark ble det opprinnelig besluttet å erstatte de gamle lysstoffrørene i garderobene med trådløst styrt LED-belysning. Denne leveransen ble senere utvidet til å omfatte både industrihaller og produksjonsområder, slik at store deler av næringsparken nå kan nyte godt av de samme fordelene.

Fordelene med styrt og autonom belysning er nemlig mange. For det første kan belysningen tidsstyres, slik at lysene ikke står på når det ikke er behov for det. Videre sikrer aktivitetsstyring at både lysmengde og fargegjengivelse er optimalisert for hver enkelt arbeidsoperasjon. Enkelte operasjoner, som krever mer eller mindre lys, kan også fjernstyres med et enkelt tastetrykk, uavhengig av hvor du befinner deg. I Moelv Næringspark brukes også den nye belysningsløsningen til å samle inn sensoriske data, og informasjon om hvordan arealene faktisk brukes. Denne overvåkingsfunksjonen, som også overvåker energibruken til belysning, kan vise seg å bli et reelt konkurransefortrinn med dagens energisituasjon. 

Det fant de raskt ut av i næringsparken. I utgangspunktet skulle en del armaturer forbli utenfor Prolux sitt styringssystem, men det viste seg at armaturene uten styring, eller om lag 20 prosent av armaturene, faktisk stod for mer enn 40 prosent av energiforbruket til belysning.

Reduserte energibruken til belysning med 85 prosent

Kombinasjonen av aktivitetsstyrt, tidsstyrt og fjernstyrt belysning har gitt Moelv Næringspark meget gode resultater, med funksjonell belysning som tilfredsstiller krav til sikkerhet og trivsel på arbeidsplassene. Prolux sin helhetlige pakkeløsning har også gitt næringsparken betydelige energibesparelser.

Belysning utgjør om lag 15 prosent av energibruken i mange næringsbygg. Denne andelen er naturligvis langt høyere i bygg med industrivirksomhet, lagre, produksjonshaller og store fellesarealer. I følge anslag fra Enova, kan energibehovet til belysning reduseres med 10 til 30 prosent ved å bruke bevegelsessensorer, akustistiske sensorer eller dagslysstyring. De viser også til at et skifte fra lysrør til energieffektive LED-lys kan redusere energibruken med 50 prosent, og gi ytterligere gevinster i form av lengre levetid og lavere effektbehov.

Kombinasjonen av LED-belysning og lysstyring gjør det altså mulig å spare store mengder energi. Med nye LED-armaturer og smart lysstyring fra Prolux har Moelv Næringspark redusert energibruken til belysning med om lag 85 prosent. Arealene oppnådde 75 prosent energireduksjon ved installasjon, og etter at løsningen hadde vært i bruk i to måneder ble det foretatt en optimalisering gjennom trimming av soner og lysnivåer. Dette ga ytterligere 10 prosent besparelse. 

Det er imidlertid ikke bare strømregningen som ser bedre ut enn før. Det gjør også industribedriftene i næringsparken. Styring av LED-lys med sensorikk gir et faktagrunnlag for å optimalisere belysningen i de ulike arealene, og sørger for at hver enkelt bedrift har riktig belysning. Dette sikrer riktig lys i hvert område og forbedret arbeidsmiljø. Med Prolux sin leasingmodell kan også gårdeier tilby alle leietakerne «selvfinansierende belysning», hvor besparelsene i strøm overgår leasingleien. 

Prolux leverer nøkkelferdig løsninger for smart belysning i næringsbygg. Gjennom fleksible styringsløsninger, intelligente sensorer som sikrer lys der det trengs, fleksible betalingsløsninger, og markedets mest effektive og miljøvennlige armaturer fra Signify, gjør vi det enkelt for kundene våre å redusere strømforbruket.

Er du interessert i å lære mer om hvordan vi foretar lysberegninger, og hvordan du får ned strømregningen i ditt bygg? Vi kommer gjerne på en uforpliktende og gratis befaring.

Faktaboks

Utfordring

På bakgrunn av økende strømpriser, behov for forbedret arbeidsmiljø, og nye regelverk som utfaser bruken av lysstoffrør, var Moelv Næringspark på utkikk etter en ny belysningsløsning.

Løsning

En helhetlig leveranse fra Prolux, som sikrer næringsparken betydelige energibesparelser gjennom styrt og autonom belysning. 

Resultater

Moelv Næringspark har redusert energibruken til belysning med 85 prosent.

Book et møte med Prolux

Ved å bytte til LED-belysning kan du oppnå 80% reduksjon i strømforbruket, få bedre arbeidsmiljø og lavere strømregning.

kontakt@prolux-lighting.no
+47 940 03 304