Lyktestolpene vil bli infrastruktur i 5G-nettverket

Publisert i Nyheter - Av Eirik Juritzen

Om få år vil alt fra biler til mobiltelefoner kommunisere på 5G-nettet via gatelys og lyktestolper. Men det krever at offentlige og private aktører investerer i lyktestolper med framtidens standard – som allerede er her.

5G-nettet åpner for IoT (Internet of Things) hvor biler kan kommunisere med både infrastrukturen og hverandre, og hvor vi for eksempel kan få gatelysene til å varsle oss ved å skifte farge eller blinke når et utrykningskjøretøy er på vei.

Foto: pexels.com

Lyktestolpen som 5G-antenne

En av utfordringene med 5G-nettet er at de høyfrekvente, kortbølgede signalene lett blir stoppet av konstruksjoner som høye bygninger. Derfor blir det nødvendig med et tett nettverk av 5G-antenner inne i byene, og der er lyktestolpene de mest åpenbare kandidatene. Lyktestolpene er tilkoblet strømnettet, de rager høyt over bakken, og det er relativt god plass til elektronikk inne i stolpen.

Den smarte lyktestolpen

Våre smarte lyktestolper vil også ha plass til 5G- og WiFi-infrastruktur inne i stolpen, til den dagen det er aktuelt. Den samme lyktestolpen kan brukes til:

  • Smart, aktivitetsstyrt belysning
  • Router/antenner for gratis WiFi, mobilnett, 5G
  • Sensorer; trafikktelling av biler, sykler, fotgjengere
  • Digitale skilt; gatenavn, veivisere, reklameskilt
  • Ladepunkter for elektriske kjøretøyer; elbiler, elsykler m.m.

Foto: pexels.com

God 5G-dekning er også viktig for private aktører

Smarte lyktestolper er ikke bare et offentlig anliggende. På arenaer der det samles mange flere mennesker enn det lokale, offentlige mobilnettet kanskje har kapasitet til, vil «privat 5G-dekning» være aktuelt. Eksempler på dette kan være fotballbaner og konsertarenaer.

Velg framtidens standard

Ingen har full oversikt over hva lyktestolper og 5G-nettet kan brukes til i framtida. Men det vi vet er at framtidens bransjestandarder allerede er her. Den standarden lar deg plugge inn et styringssystem for aktivitetsstyrt belysning rett inn i LED-armaturet på lyktestolpen. Den samme standarden vil senere kunne la deg supplere med styring gjennom IoT. Vi i Prolux Lighting As kan derfor legge til rette for fremtidens infrastuktur når din virksomhet planlegger for nye lys langs gater eller på arenaer. Ønsker du mer informasjon om hva vi kan gjøre for din virksomhet? Ta kontakt for en uforpliktende prat.