Oversikt og kontroll i Moelv Næringspark

Moelv Næringspark dekker et areal på 47 mål med en bygningsmasse på 18.000 m2, fordelt på totalt 9 bygg og haller. Næringsparken er bygget gjennom store deler av siste halvdel av 1900 tallet. Moelven Industrier ASA hadde sin oppstart her på slutten av 1800 tallet med både mekanisk verksted og sagbruk.

Blant leietagerne i dag finner vi en mekanisk montasjebedrift, modulprodusent for byggelementer, virksomhet for lakkering, samt Ringsaker kommune sin enhet for vann – og avløp. For Finn Flugstad, daglig leder i næringsparken, er det viktig å tilby kundene et gode og effektive lokaler tilpasset leietakerens bruk.

«Over de siste 20 årene er det brukt mye ressurser på å oppgradere strømopplegget i parken, mens det har vært lite fokus på belysning. Vi ble anbefalt å prøve Prolux AS da vi skulle skifte ut gamle og brannfarlige armaturer i et rom. Med nye LED-armaturer og lysstyring fra Prolux oppnådde vi god og energieffektiv belysning. Det er ingen grunn til å ha fullt lys der det ikke er aktivitet. Produktene fra Signify og Prolux lar oss styre de nye armaturene både inndelt i soner og under ett».

I utgangspunktet planla næringsparken å la endel armaturer forbli utenfor styringssystemet. Men etter innledende analyse så man at armaturer uten styring faktisk hadde det største energiforbruk. Disse 20% av armaturene uten styring hadde mer enn 40% av energiforbruket!

«Løsningen gir oss korrekte data, og vi trenger ikke lenger gjette. Styring av LED-lys med sensorikk og driftsrapporter i Interact Pro gir faktagrunnlag for å optimalisere belysning og soneinndeling i industribedrifter. Prolux AS har foretatt lysberegninger og har kommet med forslag til endringer i belysningen som både har gitt mye bedre lys og langt mindre armaturer enn det vi hadde før, særlig i de store hallene vi har. Med Prolux AS sin leasingmodell kan vi tilby leietakerne en modell hvor de kan velge å skifte over til bedre og mer miljøvennlig belysning, hvor besparelser i strøm er høyere enn leasingleien de må dekke. Alternativet vil være å vente på vår normale utskifting av armatur etter utgått brukstid. Prolux AS har vært en svært aktiv og god samarbeidspartner for oss, og de har også har gitt oss mye ny kunnskap om belysning som vi ikke hadde før», fortsetter Flugstad.

Eirik Juritzen, daglig leder i Prolux sier at ved å bytte til LED belysning, oppnår man minst 40-50% reduksjon i strømforbruket. I tillegg oppnår man gjerne 20-30% ytterligere besparelser ved smart sensor-teknologi og sone-inndeling. Sensorer sørger for at det er belysning i soner der det er aktivitet, ellers ikke.

“Med produkter fra Signify – tidligere Philips Lighting – tilbyr vi verdens beste lysprodukter til bedriftsmarkedet i Norge. Selskapet har i mange år vært blant topp på Dow Jones bærekrafts-rangering, og legger stor vekt på lyskvalitet, energioptimalisering, bærekraft og sirkulærøkonomi.”

“Prolux arbeider systematisk med å løse energiutfordringer hos kundene. Etter en befaring på stedet og gjennomgang av energibruken, vil vi raskt gi et overslag på hva et nytt belysningsanlegg vil medføre i investeringer og besparelser. Mange kunder vurderer leasing som et alternativ til direkte investering. Dette kan også kombineres med en tjenesteavtale slik at kunden slipper all håndtering og overvåkning av lysanlegget. Prolux opererer over hele landet!”

Prolux AS leverer nøkkelferdige løsninger for smart og bærekraftig ute- og innebelysning. Vår forretningsstrategi er å gjøre det enkelt for kunden å etablere gode løsninger. Vi tilbyr markedets mest effektive og miljøvennlige armaturer fra Signify, med smarte og fleksible styringsverktøy og intelligente sensorer som sikrer lys der det trengs. Vi tilbyr både prosjekt- og LaaS tjenesteleveranser (Light as a Service). Vi leverer alt inkludert, fra spaden i jorda til drift med dokumentasjon av besparelser og miljøeffekter.