Visste du at mer enn halve Europa aldri ser Melkeveien?

Publisert i Nyheter - Av Eirik Juritzen

De aller fleste av oss kan ikke se stjernehimmelen ordentlig fra eget hjem. Det offentlige bruker hundrevis av millioner kroner i året på å belyse veger selv når ingen ferdes der. Overdreven belysning er ikke bare bortkastede penger, lysforurensing er også et større problem enn de fleste av oss har antatt.

I Europa er himmelen så lys for 60 prosent av innbyggerne at de aldri ser stjernehimmelen. Og 20 prosent bruker faktisk sjelden eller aldri nattsynet sitt fordi det aldri er mørkt der de befinner seg.

Foto: pexels.com

Direkte lys

Den amerikanske forskeren Kevin J Gaston deler lysforurensing i to. Det ene er direkte lys fra gatelys, bygninger, billys og så videre. Denne typen varierer mye i intensitet, og effekten på omgivelsene er avhengig av retning på lyset og skjerming for folk som blir utsatt for forurensningen.

Når himmelen lyser opp

Det andre er den indirekte påvirkningen som alle rammes av, gjennom at reflektert lys fra bakken skaper en jevn glød på himmelen. Den opplyste himmelen forvirrer dyr som navigerer etter månen, mens også den direkte lysforurensingen påvirker mennesker, dyr og planter.

Foto: pexels.com

Kunstig lys har en funksjon…

Kunstig lys er viktig for at vi kan leve livene våre slik vi er blitt vant til. Utendørs bidrar kunstig lys til å informere, og det bidrar til sikkerhet på flere måter. Mens lys langs landevegen reduserer antall alvorlige ulykker, gir lys langs en tursti eller sykkelveg en følelse av sikkerhet for folk som ferdes der. I tillegg har lys en estetisk funksjon. Ett eksempel er julegatebelysningen som verken bidrar til informasjon eller sikkerhet, men som vi ikke vil være foruten.

…men bare når det er noen der.

Men hvorfor står disse lysene på når det ikke er biler på vegen, folk på turstien og i gata eller unger på fotballbanen? Den amerikanske forskeren Kevin J Gaston mener hele verden må satse på smarte systemer som sørger for at lyset er på kun når det trengs.

Nettopp det som Gaston etterspør - belysning som kun lyser når det er nødvendig - er ikke bare visjonen til Prolux Lighting, det er faktisk det vi leverer som løsninger til store og små kunder. Vi skal levere gode løsninger til alt fra flyplasser til parker og fotballbaner. Men vi sørger også for at lyset dimmes ned i de periodene det ikke er aktivitet der.