Gå til innhold

Fem gode grunner til å investere i styrt belysning

commercial-warehouse-roof-2022-12-16-11-46-17-utc

Styrt belysning kan gi deg store energibesparelser, økt produktivitet, enklere vedlikehold og bedre sikkerhet på arbeidsplassen. Med et smart styringssystem kan du også integrere belysningen med andre systemer i bygget.

Med vedvarende høye strømpriser er det stadig flere bedrifter som velger å investere i styrt belysning. Tidsstyring, hvor lyset tennes og slukkes til fastsatte tidspunkter, bevegelsesstyring, dagslysstyring og konstantlysstyring kan nemlig gi store gevinster. Og med trådløse kontroller, og algoritmer som justerer belysningen basert på bruksmønstre og behov, kan du hente ut enda mer.

Her er fem gode grunner til å investere i styrt belysning:

 • Store energibesparelser
 • Økt trivsel og produktivitet
 • Enklere drift og vedlikehold
 • Bedre sikkerhet
 • Integrasjonsmuligheter med andre systemer

 

Store energibesparelser

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå fremover også. Riktignok har regjeringen innført en rekke midlertidige støtteordninger for å avhjelpe situasjonen, men for strømintensiv industri er de høye prisene likefremt et stort usikkerhetsmoment. 

Med moderne armaturer og styringssystemer er det imidlertid mulig å redusere energibruken til belysning. Enova viser blant annet til at LED-konvertering kan redusere energibruken med 50 prosent, og at lysstyring kan bidra til en reduksjon på ytterligere 30 prosent. Totalt sett er det altså mulig å redusere energiforbruket til belysning med 80 prosent. 

Dette har vi erfart i praksis gjennom oppdrag vi har utført for flere av kundene våre. Hos Moelv Næringspark reduserte vi energibruken med hele 85 prosent. Her installerte vi trådløst styrt LED-belysning i garderober, industrihaller og produksjonsområder, og kombinerte aktivitetsstyring, tidsstyring og fjernstyring for best mulig resultat. 

Økt trivsel og produktivitet

En rekke studier påviser sammenheng mellom god belysning og trivsel på arbeidsplassen. Flere dokumenterer også økt produktivitet. CBRE, verdens største tjenesteleverandør og forvalter innenfor næringseiendom, mener at godt planlagt belysning kan øke produktiviteten i et kontormiljø med 12%. Godt planlagt belysning gjør at vi kan utføre arbeidsoppgaver raskere og mer nøyaktig, og har også mye å si for både læringsevne og konsentrasjon. 

Styrt belysning gjør det mulig å tilpasse belysningen etter arbeidsoppgaver og individuelle behov og preferanser. Soneinndeling, for eksempel, gjør at man i et kontormiljø kan optimalisere belysningen for demografiske variabler som alder. Allerede i 40-års alderen trenger man vesentlig mer lys enn de yngre på arbeidsplassen. Vi blir også mer følsomme for blending med alderen, og med styrt belysning kan dette tilpasses og bidra til økt energi og trivsel.

Enklere drift og vedlikehold

Vedlikehold av belysningsanlegg kan være tidkrevende og kostnadskrevende. Med styrt belysning kan du styre og overvåke lysanlegget sentralt, justere lysnivåer og iverksette tiltak uten at du trenger å tilkalle elektriker. Andre fordeler som bidrar til enklere drift og vedlikehold omfatter:

 • Lengre levetid på lyskildene
 • Automatisk feilvarsling
 • Økt fleksibilitet ved endringer i belysningsbehov
 • Muligheter for fjernstyring

I dag får du kjøpt armaturer med levetid på alt fra 20 000 til 100 000 driftstimer, og ved å velge kvalitetsprodukter kan du redusere vedlikeholdskostnadene betraktelig. Med tids- og aktivitetsstyring unngår du også unødvendig slitasje, slik at du kan redusere behovet for utskifting. Styrt belysning kan også gi deg automatisk feilvarsling, og forenkle jobben med å håndtere mindre feil før de utvikler seg til større problemer. Med Signifys Interact Pro, som er den styringsløsningen Prolux tilbyr, kan du også automatisere belysningsinnstillingene, og samle inn data om hvordan du bruker belysningen. Denne smartnessen gir deg enda bedre kontroll – og enda mindre vedlikehold.

Bedre sikkerhet

Styrt belysning bidrar også til bedre sikkerhet. Bare tenk på arbeidsoperasjoner som sveising og lakkering, og hvor viktig riktig lysmengde og fargegjengivelse er for personsikkerhet og brannsikkerhet. Med et styringssystem kan du optimalisere belysningen for hver enkelt arbeidsoperasjon, unngå blending og flimring, og sikre den lyskvaliteten du trenger i alle soner av bygget.

Et annet eksempel er bruk av bevegelsessensorer i utearealer som parkeringsplasser. Med styrt belysning kan lyset automatisk slås på når noen beveger seg i et område. Du kan også programmere lyset til å slå seg av og på til bestemte tider, og dermed gi et inntrykk av at noen alltid er tilstede i bygningen. På den måten kan du forebygge kriminalitet og hærverk, samtidig som du bidrar til bedre sikkerhet for ansatte og besøkende.

Integrasjoner med andre systemer

Fram til nå har ikke systemer for belysning, ventilasjon, møteromsadministrasjon og bærekraftsdokumentasjon snakket sammen i særlig stor grad. Men med dreiningen mot smarte og mer avanserte belysningsløsninger følger også nye muligheter for å koble sammen ulike teknologier gjennom trådløs teknologi. Denne sammensmeltningen av systemer kan gi deg en rekke nye fordeler:

 • Felles styringssystem for lys, varme, kjøling og ventilasjon kan gi ytterligere energibesparelser
 • Felles styringssystem kan også hjelpe bedrifter med å oppfylle bærekraftsmålene ved å redusere karbonavtrykket
 • Sensorteknologi i armaturer kan benyttes til å kartlegge ledige møterom, ledig areal i kontorfelleskap, og hvordan de ulike arealene i et næringsbygg blir brukt til enhver tid
 • Innenfor deljhandelen kan man integrere styringssystemet for belysning med indoor navigation, slik at butikkens kunder får hjelp til å finne den enkleste veien til produktene de leter etter. Denne løsningen kan også benyttes innenfor lagervirksomhet, og bidra til at plukking optimaliseres

Eksemplene på integrasjonsmuligheter er mange. I Prolux brenner vi for tingenes internett (IoT), og forsøker hele tiden å skape løsninger som gjør at belysningen løser mange ting for kundene våre. Med Interact, IoT-plattformen vår som samler og deler data mellom tilkoblede lyspunkter, sensorer og enheter innebygd i tilkoblede systemer, lar vi kundene våre høste gevinstene av avansert teknologi, stordatabehandling og maskinlæring.