Gå til innhold

Stort sparepotensial med smart styring av belysningen

lead-ingots-in-a-factory-warehouse-2021-08-26-17-53-20-utc

Belysning er en av de største utgiftspostene på energibudsjettet i et næringsbygg. Smarte styresystemer reduserer ikke bare energiforbruket, men gir deg en rekke andre innsparingsmuligheter også.

Mange næringsbygg har i dag 20 år gamle belysningsanlegg som står for om lag 20 prosent av energibudsjettet. Samtidig viser erfaringer at mange bygg har et stort sparepotensial. Moderne LED-belysning og smart styring gir deg muligheten til realisere store deler av dette gjennom:

 • Redusert energiforbruk
 • Overvåkings- og optimaliseringsmuligheter
 • Minimale tilpasninger ved endringer i belysningsbehov 
 • Lengre levetid på lyskildene
 • Reduserte vedlikeholdskostnader
 • Lavere installasjons- og oppgraderingskostnader
 • Integrasjoner med andre systemer i bygget

Redusert energiforbruk

Med en energipris på 70 øre/kWh utgjør energibruken til belysning i norske næringsbygg mellom fem og syv milliarder kroner årlig. Om vi reduserer energibruken med 80 prosent tilsvarer dette en innsparing på mer enn fire milliarder kroner. 

Det er nettopp 80 prosent av energiforbruket du kan spare med moderne belysning og smart styring. I gjennomsnitt ser vi at næringsbygg nærmest halverer energiforbruket med en enkel utskifting av de gamle armaturene. Med smart styring på toppen kan du spare inn ytterligere 30 prosent. Nøyaktig hvor mye du sparer avhenger av smartnessen i styresystemet du velger:

 • Tidsstyring av belysningen kan gi deg gode gevinster om det er regelmessige tider bygget står tomt
 • Det kan også være god økonomi i dagslysstyring, med styresystemer som tilpasser kunstig belysning til mengden dagslys som slipper inn gjennom vindusflatene
 • Soneinndeling sørger for at du kan optimalisere belysningen for ulike deler av bygget – og for ulike arbeidsoperasjoner og behov
 • Bevegelsessensorer som dimmer lyset i soner uten aktivitet gir også betydelige kostnadsbesparelser
 • De aller største forbruksreduksjonene får du om du har et felles styresystem for belysning, varme, kjøling og ventilasjon

Med smart styrt belysning kan du også få detaljert informasjon om energiforbruket i bygget, og bruke dette til å identifisere områder hvor du kan spare enda mer. Dette hjelper deg med å optimalisere belysningen ytterligere.

Lavere vedlikeholdskostnader

Alle belysningsanlegg og elektriske installasjoner har behov for vedlikehold. Dette dreier seg hovedsakelig om rengjøring, utskifting av lyskilder og reparasjoner av feil på anlegget. 

I mange tilfelle kan vi redusere antallet armaturer fra dagens situasjon. Dermed får du færre armaturer å vedlikeholde. Sanntidsinformasjon om belysningsforhold og status gjør at du raskere kan oppdage feil og unngå dyre reparasjoner. Automatisk dimming, slukking og forhåndsinnstilling av maksverdier – som du får med et smart styresystem – strekker også levetiden på lyskildene.

De fleste av Prolux sine kunder har en supportavtale som går over fem til syv år. Vi tilbyr også en tjenesteavtale som gjør at du ikke trenger å tenke på vedlikeholdet i det hele tatt. Gjennom overvåking og proaktive grep underveis sørger vi for å holde drifts- og vedlikeholdskostnadene på et minimum.

Ønsker du å lære mer om sparepotensialet i bygget ditt? Kontakt oss i dag for en uforpliktende befaring.

Lavere oppgraderingskostnader

Med et smart styresystem blir installasjons- og oppgraderingskostnadene lavere også. I tillegg til byggets størrelse, og leietakernes ulike belysningsbehov, påvirkes disse kostnadene av forhold som:

 • Antall punkter som skal installeres
 • Hvorvidt anlegget er kablet eller trådløst 
 • Type armaturer, sensorer og dimmere
 • Eksisterende elektrisk infrastruktur i bygget
 • Installatørvirksomhetens prising
 • Endringer i belysningskrav over tid

Med LED-belysning med smart og trådløs styring blir det mindre kabling, færre armaturer og en enklere installasjonsprosess. Hos kundene våre oppnår vi opp mot 80 prosent lavere installasjonskostnader enn det som er tilfellet ved installasjon av tradisjonelle anlegg. Fleksibiliteten du får bidrar også til kostnadsreduksjoner. Se for deg at du må tilpasse belysningsstyrken til nye produksjonslinjer eller en omorganisering av virksomhet i bygget. I stedet for å installere nye lyskilder, eller bygge om hele anlegget, kan du helt enkelt justere lysmengden på armaturene uten å tilkalle hjelp fra en elektriker.

Leasing og Light as a Service (LaaS)

De umiddelbare innsparingene gir imidlertid ikke det komplette bildet. En billig løsning i dag kan vise seg å bli svært kostbar på litt lengre sikt. Og vice versa kan en kostbar løsning gi deg betydelige kostnadsbesparelser i fremtiden. 

Mange av kundene våre kjøper belysning som prosjektleveranse. Selv om det kan medføre høyere investeringskostnader enn tradisjonelle belysningsløsninger der og da, endrer gjerne dette bildet seg over tid. Eksempelvis ser vi i dag at tilbakebetalingstiden på enkelte anlegg er under ett år. Dette avhenger naturligvis av størrelsen på innsparingene, men med dagens strømpriser er en tilbakebetalingstid på mellom ett og to år absolutt vanlig.

Du trenger imidlertid ikke å investere i noe som helst. I Prolux tilbyr vi blant annet også leasing og Light as a Service (LaaS) som alternativer til prosjektleveranse. Se for eksempel for deg at du har en månedlig strømregning på 20 000 kroner, og at du ved å inngå en leasingavtale betaler 19 500 kroner for trådløst styrt LED-belysning. I slike tilfeller har du faktisk selvfinanserende belysning: Besparelsene dekker det du betaler strømleverandøren i dag.

Ønsker du å lære mer om sparepotensialet i bygget ditt? Vi setter gjerne opp et energiregnestykke for deg.

Innsparinger gjennom felles tiltak

Felles styresystemer for belysning, ventilasjon, varme og kjøling kan gi virkelig store innsparinger. Feil belysning kan skape et varmeoverskudd som øker behovet for kjøling. Med et felles system kan du redusere behovet for kostbar kjøling ved å redusere energibruken til belysning, og dermed nyte godt av ytterligere innsparinger. Spesielt ved totalrehabilitering bør man sørge for at så mange tekniske systemer som mulig utveksler data, slik at man oppnår en mest mulig kostnadseffektiv drift av bygget.

I Prolux hjelper vi kundene våre med det underlaget som trengs for å kunne ta slike beslutninger. Vi brenner for tingenes internett (IoT), og søker hele tiden etter nye innsparingsmuligheter gjennom integrasjoner av ulike tekniske systemer. Om du ønsker å tallfeste innsparingspotensialet for din virksomhet setter vi gjerne opp et energiregnestykke for deg – og gir deg konkrete anbefalinger om hvordan du kan hente ut størst mulig gevinster.