Gå til innhold

Hvordan aktivitetsstyrt lys sparer energi

 belysning-lager
 

Med Comlight bevegelsesdeteksjon kan man oppnå de virkelig store besparelsene i energibruken. Radarsensorer oppdager når det er bevegelse av biler, syklister og gående. Dermed kan man styre lysnivået på veien, og gir fullt lys der og når det er nødvendig.

Systemet sparer energi og reduserer negative miljøpåvirkninger fra kunstig belysning. Comlight passer alle sammenhenger der det er ønskelig med intelligent, aktivitetsstyrt belysning. Systemet fungerer både med fotgjengere, syklister og kjøretøy. Det er store besparelser å hente – på gang- og turstier ser vi ofte at anlegget er ned-dimmet 80% av tiden eller mer!

Comlight bruker bevegelsesdeteksjon for å styre lysnivået på veien, og gir fullt lys der og når det er nødvendig. Systemet sparer energi og reduserer negative miljøpåvirkninger fra kunstig belysning. Comlight passer alle sammenhenger der det er ønskelig med intelligent, aktivitetsstyrt belysning. Systemet fungerer både med fotgjengere, syklister og kjøretøy. Det er store besparelser å hente – på gang- og turstier ser vi ofte at anlegget er neddimmet 80% av tiden eller mer!

 

SLIK VIRKER SYSTEMET

Systemet registrerer bevegelse fra fotgjengere, syklister og kjøretøy og gir fullt lys automatisk. Når det ikke er noen bevegelse, dimmes lysene ned til et forhåndsdefinert nivå. Comlight-systemet bruker radiokommunikasjon for å videresende lysmeldingen til de neste gatelysene i kjeden. Systemet skiller mellom langsom og hurtiggående trafikk, og tilpasser belysningen deretter. Systemeier kan administrere installasjonen ved hjelp av våre web-verktøy eller CMS  – Control Management System – levert fra tredjepart.

STORE BESPARELSER

Et eksempel på energibesparelser fra Comlight-systemer er installasjon av 30 armaturer på fylkesveien nær Høgskolen i Vestfold. Comlight-systemet overvåker både biltrafikken og sykkel- og gangtrafikken på sykkel- og gangstien. Det første og siste armaturene i installasjonen er satt til å lyse fullt, slik at sjåførene ser at de kommer inn i et område med gatebelysning. Data fra installasjonen viser 73% neddimming i løpet av natten.

EN ROBUST LØSNING

Comlight-systemet er bygget for å være robust uten enkeltpunkter som kan feile. Systemet reduserer antall falske deteksjon som kan oppstå under sterk vind eller i perioder med kraftig nedbør.  Kommunikasjonen mellom lysstolpene er ikke avhengig av at alle stolpene i en installasjon er til stede eller har strøm. Hvis et helt segment er ute av drift, for eksempel under veiarbeid, vil ende-segmentene fungere uavhengig. Systemet fungerer problemfritt og har blitt testet under de tøffeste forhold gjennom mange år!

Prolux leverer energieffektive LED lamper, systemer og tjenester av høy kvalitet til det profesjonelle markedet. Vi gjør lyskilder til datapunkter for å koble enheter, steder og personer gjennom lys, noe som bidrar til en sikrere, mer produktiv og smartere verden.

Prolux er sertifisert leverandør av Philips merkevaren fra Signify, verdens ledende leverandør av belysningsprodukter og styringssystemer. Vi gjør det enkelt for kunden å etablere en god løsning for sitt lysbehov. Finn oss på www.prolux-lighting.no.