Gå til innhold

Er du kjent med konsekvensene av RoHS-direktivet?

illuminated-pendant-light-over-desk-with-computers-2022-01-20-03-41-41-utc

EU har vedtatt å fase ut flere typer lysrør som er vanlige i norske bedrifter. Allerede i februar tredde de første forbudene i kraft.

EU-direktivet Restrictions of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) innebærer et forbud mot kadmium, bly, seksverdig krom, polybromerte bifenyler, polybromerte difenyletere og kvikksølv i visse typer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Fordi det har vært få alternativer til kvikksølv i lysrør tilgjengelig på markedet, har bruk av kvikksølv i lysrør vært unntatt fra forbudet. Dette betyr at det har vært lov å bruke bestemte mengder med kvikksølv i visse typer lysrør, selv om det har har vært et generelt forbud. Disse unntakene skal nå oppheves – og innebærer at bruk av kvikksølv i lysrør blir forbudt i 2023. 

I Prolux får vi mange spørsmål fra eiendomsbesittere, kommuner, fylker og industribedrifter om hva dette innebærer i praksis:

 • Hvorfor gjør EU dette?
 • Hvilke lysrør skal fases ut?
 • Når trer forbudene i kraft?
 • Hva er konsekvensene for næringslivet?
 • Hva er alternativene?
 • Hvordan går du fram?

Hvorfor gjør EU dette?

Bakgrunnen for RoHS-direktivet er et ønske om å beskytte miljøet og mennesker mot farlige stoffer, og samtidig sette fart på miljøvennlig gjenvinning og behandling av elektriske og elektroniske produkter. 

Kvikksølv er svært helse- og miljøskadelig, og kan gi kroniske giftvirkninger selv i meget små konsentrasjoner. Med fremveksten av gode, kvikksølvfrie beslysningsalternativer – som LED-belysning – vil også tradisjonelle lysrør omfattes av forbudet. EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år. 

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og deltar aktivt i arbeidet i EU og globalt med å regulere kvikksølv og andre farlige stoffer. I Norge er RoHS-direktivet gjennomført i produktforskriften kapittel 2a

Les mer: Betydelige strømbesparelser for Moelv Næringspark

Hvilke lysrør skal fases ut?

Som følge av økodesignforordningen (SLR2) ble en rekke produkter, herunder enkelte kompaktlysrør, halogenlamper, GLS T22/T25 lamper og T12-lysrør, faset ut allerede i 2021. Følgende lysrør vil fases ut i 2023: 

 • T2-lysrør
 • T5-lysrør
 • T8-lysrør
 • T12-lysrør
 • Kompaktlysrør (CFL) 
 • Halogenlysrør

Når trer forbudene i kraft?

24. februar 2023 trer forbudet mot T2-, T12- og kompaktlysrør i kraft. 24. august 2023 forbys T5- og T8-lysrør, og 1. september 2023 omfattes alle halogenlyskilder av direktivet. Etter disse datoene blir det forbudt å sette nye lysrør av disse typene. Forhandlere som har importert lysrør som blir forbudt har lov til å selge ut sine lagre, men kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudene mot de ulike lysrørene begynner å gjelde.

Fritakene for ikke-lineære fluorescerende lysrør, samt lineære fluorescerende lysrør for næringsmiddelproduksjon og nødlys, er forlenget til henholdsvis 2025 og 2027.

Hva er konsekvensene for næringslivet?

Som følge av økodesignforordningen (SLR2) ble lysrør som ikke tilfredsstiller krav til energieffektivitet utfaset allerede i 2021. Den mest grunnleggende konsekvensen av RoHS-direktivet er at lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv vil bli forbudt. Mange næringsbygg må følgelig oppgradere belysningsinstallasjonene sine. Det er mange tusen eldre armaturtyper som bruker disse lyskildene i Norge, og for enkelte bedrifter innebærer dette  store utskiftninger i løpet av det kommende året. 

Dette innebærer ikke nødvendigvis store store kostnader for din bedrift. Du reduserer strømkostnadene ganske betydelig med moderne belysning, og med dagens strømpriser ser vi at enkelte oppgraderte anlegg har en nedbetalingstid på mindre enn et år. Gjennom Prolux har du også muligheten til å velge Light as a Service (LaaS) og leasing som et alternativ til direkte investering. Dette kombineres gjerne med en tjenesteavtale slik at du slipper all håndtering og overvåkning av lysanlegget. Du får også full tilgang til oversikter som viser strømforbruk og energieffekter over tid.

Les mer: Betydelige strømbesparelser for Moelv Næringspark

Hva er alternativene?

Det finnes mange gode alternativer på markedet. Signify, tidligere Philips, er verdensledende innenfor belysning, tilbyr energieffektive belysningsprodukter- og systemer av høy kvalitet. Konvensjonelle kompaktlysrør kan eksempelvis erstattes med LED PL-C eller 3D printet armatur, og T5- og T8-lysrør kan erstattes med LED-lysrør eller LED-armatur.

Her er noen gode LED-alternativer:

 • T5-lysrør kan erstattes med MASTER LED lysrør Mains T5 eller MASTER LED-lysrør InstantFit HF T5
 • T8-lysrør kan erstattes med CorePro LED-lysrør EM/Mains T8, MASTER Value LED-lysrør EM/Mains T8 Ultra Output, MASTER LED-lysrør EM/Mains T8 Ultra Output, MASTER LED-lysrør InstantFit HF T8 Ultra Output
 • CFL-ni kan erstattes med CorePro LED 
 • GY6.35 kapsler kan erstattes med ikke-dimbare CorePro GY6.35
 • G9 kapsler kan erstattes med CorePro G9 kapsler 
 • G4 kapsler kan erstattes med CorePro G4 kapsler

Hva er fordelene med LED-belysning?

Moderne LED-belysning gir bedriften din mange fordeler, som lengre levetid, bedre lyskvalitet, mindre vedlikehold, økt brannsikkerhet – og en lavere strømregning. Konvertering til LED er enkelt, og kan gi deg opp mot 40 prosent redusert energibruk til belysning. Med tanke på dagens strømpriser er dette en investering som vil ha kortere nedbetalingstid enn noen gang før.

Med mindre du bytter ut de gamle armaturene, får du imidlertid ikke utnyttet potensialet for energibesparing fullt ut. Moderne armaturer kan alene kutte energibruken med 50 prosent.

Og fordi moderne armaturer også er styrbare kan du kneppe inn ytterligere 30 prosent med gode styringsløsninger på toppen. Med LED-belysning og smart styring fra Prolux har blant annet Moelv Næringspark redusert energibruken til belysning med hele 85 prosent.* Her har vi kombinert aktivitetsstyring, tidsstyring og fjernstyring for best mulig resultat. 

Hvordan går du fram?

Dersom du har lysanlegg med tradisjonelle lysrør bør du i første omgang skaffe deg en fullstendig oversikt over eksisterende lysanlegg, lyskilder og strømforbruk. Deretter bør du legge en fremtidsrettet belysningsplan, slik at du får optimalisert belysningen for bedriften din i årene som kommer. Strømintensive bedrifter vil trolig være berettiget Enova-støtte ved oppgraderinger av lysanlegget til energieffektiv LED-belysning.

Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring, og gir deg råd om hvordan du kan spare både penger og miljøet med konvertering til smart belysning. Vi ser på dagens belysningsløsning, estimerer forbruk, og kartlegger den nødvendige lyskvaliteten som trengs for å tilfredsstille behovene til de som jobber i bygget ditt. Vi har naturligvis også full kontroll på RoHS-direktivet, og gir deg råd om hva slags belysning som trengs for å tilfredsstille de nye kravene.

I Prolux har vi et sterkt fokus på å levere styringsløsninger i alle leveranser. Det er dette som gir de beste resultatene. Gjennom fleksible styringsløsninger, intelligente sensorer, fleksible betalingsløsninger, og markedets mest effektive og miljøvennlige armaturer fra Signify, gjør vi det enkelt for kundene våre å bytte til moderne LED-belysning.

Les mer: Betydelige strømbesparelser for Moelv Næringspark